ANALIZA ZACHOWAŃ

Analizy zachowań polskich internautów potwierdzają tezę o więziotwórczej funkcji internetu. Na jednym z warszawskich nowych osiedli mieszkaniowych uruchomiono forum dyskusyjne, na którym omawiano problemy tworzenia wspólnot mieszkaniowych, wyborów zarządów, oceniano wykonawców, doradzano jak uzyskać kredyt. Zamieszczano zdjęcia jak postępuje budowa. Od chwili, gdy osiedle zostało ukończone, mieszkańcy wymieniają się informacjami o decy­zjach urzędników, problemach z bezpieczeństwem, miejscach zabaw dla dzieci i parkingach.Niestety, niekiedy internet służy do inicjowania akcji zaczepnych, często takie działania podejmują chuligani sportowi, umawiając się na mecze w innych miastach. Jednak nawet w tym przypadku, przez czaty, pogawędki, informacje, internet odtwarza – w skali globalnej i lokalnej – dawną funkcję rynku jako targowiska idei, choć niestety bez jego społecznej atmosfery.Nie wiemy jeszcze, jak rozwinie się wykorzystanie sieci w warun­kach powszechnego szerokopasmowego i stałego dostępu. Należy mieć nadzieję na odnowę społeczności, a właściwie reaktywację lo­kalnych więzi społecznych. Każde ważniejsze wydarzenie niezależ­nie od zasięgu staje się impulsem do aktywności na medialnej ago­rze. Wkrótce po ataku 11 września 2001 roku na nowojorskie World Trade Center w internecie powstały niezliczone strony informujące o     szczegółach tragedii, fotografowie amatorzy prezentowali swoje zdjęcia, amatorzy dziennikarze podawali informacje o akcji ratun­kowej, amatorzy pisarze prowadzili błogi, dzienniki internetowe.