DOKONYWANIE SIĘ GLOBALIZACJI

Globalizacja dokonuje się w wielu sektorach, ale najważniejszym, wręcz fundamentalnym jest komunikacja i telekomunikacja. Rozwój transportu lotniczego zapewnił przenoszenie ludzi i towarów między kon­tynentami w czasie krótszym niż doba. Gigantyczne statki: kontenerowce i supertankowce szybko transportują ogromne masy ładunków. Jednak najważniejsze dla funkcjonowania globalnego świata są nowe środki tele­komunikacji. Dzięki nim informacja stała się dostępna natychmiast i jed­nocześnie na całym globie. Niegdyś nawet najważniejsze wiadomości adresowane do rządów bywały mocno spóźnione. Nawet pilne meldunki wojskowe docierały do dowództwa niekiedy po kilku dniach: 18 lipca 1815 roku Napoleon poniósł ostateczną klęskę pod Waterloo. Rząd angielski w oddalonym o ok. 320 km Londynie otrzymał tę doniosłą wiadomość po trzech dniach. Czterdzieści cztery dni później podały ją gazety nowojorskie.Dzisiaj dzięki CNN oglądalibyśmy bitwę pod Waterloo w telewizji na żywo, w czasie rzeczywistym. Krzysztof Mroziewicz pisze w książce Dziennikarz w globalnej wiosce:Wiadomość dostarczana przez dziennikarzy wcześniej trafia do od­biorcy masowego niż wiadomość sekretna do swego adresata na naj­wyższych piętrach władzy. Na przykład abonent sieci kablowej, która postawiła swoje kamery w rejonie Zatoki Perskiej, otrzymuje obraz o  rozpoczęciu operacji „Pustynna burza generała Schwarzkopfa na­tychmiast. Polityk – szyfrem – na drugi dzień.Globalizacja zmienia przestrzeń i czas. Zdolność mediów do anihilacji przestrzeni jest jej ważnym elementem.