DOMOWE MEDIA

Już teraz dociera do Polski mnóstwo programów TV satelitarnej, w tym wiele polskich, jeszcze więcej angielskich (BBC, Sky, MTV), francuskich, włoskich, hiszpań­skich, niemieckojęzycznych (Niemcy, Szwajcaria, Austria), a ponad­to amerykańskie (WorldNet i CNN), arabskie i wiele innych. Często nie trzeba instalować zewnętrznej anteny parabolicznej ani kupować specjalnego satelitarnego odbiornika i dekodera, wystarczy podłą­czyć się (odpłatnie) do sieci kablowej, aby drogą przewodową otrzy­mywać kilkadziesiąt satelitarnych programów. Media domowe pozwalają osobom żyjącym samotnie albo emi­grantom na stały kontakt ze swymi krewnymi, dawnymi ojczyznami, dużymi i małymi. Znane są analizy zachowań medialnych imigran­tów tureckich w Niemczech, którzy niemal nie oglądają miejscowych programów telewizyjnych, nie czytają niemieckich gazet, natomiast często – wręcz godzinami – telefonują do swych rodzin w Istambule czy w innych miastach i wsiach. Oglądają także satelitarne programy z Turcji i innych krajów muzułmańskich, czytają w internecie tamtej­sze gazety. Kupują prasę mniejszości tureckiej w Niemczech. W re­zultacie pozostają niemal całkowicie odcięci od kultury niemieckiej, korzystając jedynie z gospodarki i niemieckiego dobrobytu. Zatem media włączając ludzi w globalny świat, ułatwiają także tworzenie et­nicznych enklaw duchowo połączonych z rodakami w swym kraju.Dzisiejsze mieszkania wydawać się będą mało inteligentne ich na­stępcom – domom w pełni zelektronizowanym, jednym kablem (światłowodem) połączonym z centrum.