GLOBALIZACJA WSPÓŁCZESNA

Co z tego wynika dla Polski? Przede wszystkim musimy sobie uświa­domić, że nie tylko przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, ale jesteśmy składnikiem globalnego świata. Granice kraju nie są szczelne ani dla ludzi, ani idei. Nie ma jeszcze w pełni swobodnego przepływu osób, ale przecież migracji z różnych krajów i kontynentów nie da się uniknąć. I chyba wobec osłabienia przyrostu naturalnego Polaków nie należy uni­kać. Gospodarka polska coraz bardziej integruje się z globalnym ryn­kiem. Kultura stanowi otwarte pole zarówno wymiany, jak i zapożyczeń z całego świata. Zatem, żeby Polska nie została zmarginalizowana, musi świadomie odnaleźć się w tym światowym społeczeństwie jako jego waż­ny składnik. Szansą dla zachowania narodowej tożsamości jest dostrze­żenie dialektyczności procesów współczesnej zmiany społecznej, w któ­rych zderzają się, ale i łączą zjawiska globalizacji i regionalizacji. Globalizacja współczesna to przede wszystkim tworzenie jednorodnego światowego rynku, czyli przestrzeni oferowania produktów i usług. Dawny tradycyjny rynek był nie tylko targiem, ale miejscem kontaktów społecznych. Christopher Locke, informatyk z Doliny Krzemowej w Ka­lifornii, nostalgicznie opisuje urok minionego społecznego świata:Parę tysięcy lat temu był sobie rynek. Nieważne gdzie. Z zamorskich krajów wracali kupcy wioząc przyprawy, jedwabie, szlachetne i ma­giczne kamienie.