JEDNO Z WIELU URZĄDZEŃ

O wcześniejszych modelach powiada się z sentymentem „poczciwe” (poczciwy stary telefon, telewizor, itd.); do swych często używanych mediów odnosimy się z sympatią.Telefon jest tylko jednym z wielu urządzeń łączności w nowocze­snym mieszkaniu. Z roku na rok przybywa nam nowych sprzętów służących porozumiewaniu się z innymi ludźmi. Dzięki nim możemy nie ruszając się z domowych pieleszy pozostawać, a przynajmniej czuć, że pozostajemy w stałym, choć pośrednim kontakcie z całym światem. Jest to przemiana rewolucyjna.Nowoczesny odbiornik telewizyjny jest już nie tylko aparatem do oglądania telewizji, ale monitorem, na którym użytkownik sam wywołuje różnorodne obrazy. Jak niegdyś przechwalał się Owen Glendower w Szekspirowskim Henryku IV: „Mogę wezwać duchy z głębin”, tak dzisiaj każdy właściciel magnetowidu czy DVD dokonu­je bez trudu takiej sztuczki. I gdy właściciele zwykłego telewizora mogą oglądać tylko to, co przekazują kanały TV, właściciele magne­towidów lub odtwarzaczy DVD wyzwolili się z „niewoli ramówki”. Mogą sporządzać, jak to czyni zapobiegliwy gospodarz, „konserwy kulturalne”, na przykład nagrywając w lecie i jesieni ciekawsze pro­gramy na długie zimowe wieczory. Telewizor jest wówczas monito­rem dla magnetowidu, czyli jakby ekranem domowego kina, którego repertuar ustalamy sami.Dysponując anteną satelitarną możemy przywoływać programy z kosmosu. Pilot telewizyjny pozwala przeskakiwać (jakby hipertek- stowo) po stacjach wielu kontynentów.