MEDIALNE PRZEOBRAŻENIA

Medialne przeobrażenia zmieniają na pewno osobowość społeczną współczesnego człowieka. Jednak wbrew tytułowi słynnej książki Herberta Marcuse Człowiek jednowymiarowy ludzie współcześni są nadal wielowymiarowi i żyją w różnych społecznych, kulturowych i geograficznych układach i porządkach. Przestrzeń przepływów in­formacji nie przenika całości rzeczywistości ludzkiego doświadczenia. Nadal postrzegamy świat jako przestrzenny. „Miejsce to lokalizacja, gdzie norma, funkcja i znaczenie jest zawarte w granicach fizycznej ciągłości”. Człowiek jest lokalny, dlatego nawet kosmopolityczne eli­ty, choć ich przedstawiciele nieustannie podróżują po całym świecie, wybierają najlepsze miejsca jako ośrodki swej pracy oraz centra rozrywki i wypoczynku. Najbogatsi zamieszkują w całodobowo strze­żonych superluksusowych osiedlach wyposażonych w baseny, korty tenisowe, pola golfowe. Zatem w demokratycznym społeczeństwie odtwarza się dawny przestrzenny podział na bogactwo i biedę. Ale mimo lokalnego kolorytu takie osiedla na całym świecie są zdumie­wająco do siebie podobne.Benjamin Barber w znanej w Polsce książce Dżihad versus McŚwiat pisze, że tendencjom globalizacji przeciwstawiają się ten­dencje utrzymywania tożsamości. Ludzie w czasach powstawania systemu światowego chcą kontrolować swe życie, jakkolwiek coraz bardziej pozostają zależni od odległych i nierzadko trudnych do okre­ślenia sił. Szukają wszelkich nowych form interakcji zarówno w świecie realnym, jak i w wirtualu.