NIEZWYCZAJNE WYDARZENIA

Nie są to wiel­kie skandale jak związek Moniki Levinsky z prezydentem Billem Clintonem czy procesy, jak futbolisty i aktora Orenthala Jamesa Simpsona w Los Angeles. Takie skandale, mimo że przez długie mie­siące przykuwają uwagę mediów, to codzienność telewizji, zwykła dawka sensacji. Nie są nimi także konflikty, parlamentarne awantu­ry, nawet rewolucje polityczne. Są to programy, które choć przewidziane, mają charakter wydarzeń nadzwyczajnych, przerywają rutynę codziennej ramówki, angażują niemal całe społeczeństwo w proces współprzeżywania wydarzenia. Tak oddziałują sprawozdania na żywo z wielkich imprez sportowych, olimpiad i mistrzostw piłkarskich. Taki charakter miały transmisje pielgrzymek Jana Pawła II, które wprowadzały do telewizji czas od­świętny, a dostarczając tych samych podniosłych wrażeń integrowały społeczeństwo wokół tych samych wartości.W tych niezwyczajnych wydarzeniach media przeobrażają się nie do poznania. Na co dzień działają rutynowo zdominowane przez serwis złych wiadomości, rozrywkę oraz sport i oczywiście reklamy. Akcentu­jąc konflikt są apostołami cywilizacji kłótni, jak ją określa Deborath Tannen. Wobec wielkich wydarzeń telewizja się odmienia, co wyraża się w nagłej zmianie ramówki, a także zawieszeniu emisji reklam.Gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia papieża, potem zgon, przemieniło telewizję nie tylko w Polsce.