POZYCJA TELEWIZJI

Obecnie pozycja telewizji jako medium uniwersalnego jest podważa­na przez rozwój mediów specjalistycznych, w tym telewizyjnych stacji i kanałów tematycznych przekazywanych za pomocą sieci kablowych i satelitarnych. Na tej podstawie Alvin Toffler stara się wykazać, że następuje „odmasowienie masowych mediów”. W Trzeciej fali pisał: Najrozmaitsze zjawiska mają jedną wspólną cechę, dzielą masową telewidownię na mniejsze grupy, a każdy taki podział nie tylko zwiększa naszą kulturową różnorodność, ale głęboko podważa potęgę wielkich sieci telewizyjnych, które do chwili obecnej tak niepodzielnie władały naszą wyobraźnią. Jednak wbrew Tofflerowi nadal wielkie sieci rządzą wyobraźnią mas powtarzając audycje i reklamy na różnych kanałach, a także tworząc spektakle medialne na skalę światową.Globalizacja jest procesem żywiołowym, ale państwa muszą nań reagować, aby osłabić skutki negatywne, a wzmacniać zjawiska pozytywne. Aktualne wyzwanie, jakie stawia ona przed poszczegól­nymi państwami, polega na planowym wzmocnieniu społeczeństwa medialnego i informacyjnego. Właśnie dlatego Komisja Europejska przygotowała program tworzenia społeczeństwa, w którym instru­menty globalnego przekazywania informacji i media są powszechnie dostępne. Jest to społeczeństwo coraz bardziej powiązane interne- tem, co więcej – oplatane coraz lepszymi szerokopasmowymi łącza­mi, nasycone medialnie i multimedialnie, komunikujące się często i na duże odległości. Społeczeństwo, któremu geografia już nie utrudnia zbierania informacji i rozwoju wiedzy, co nie oznacza, że możemy ogłosić jej koniec.