PRZESYŁANE KABLEM

Kablem przesyłane bę­dą wszelkiego rodzaju informacje: zarówno programy telewizyjne w wielkim wyborze i z całego świata, rozmowy telefoniczne, dane komputerowe (wygodne dla pracujących w domu), wiadomości ga­zet elektronicznych, a także informacje związane ze sterowaniem urządzeniami tegoż domu. W takim systemie można przeprowadzać sondaże opinii i referenda wygodnie i szybko. Z kolei oprócz telefo­nu, można będzie korzystać z faksu komputerowego. Listy klasycz­ne staną się rzadkością, a oficjalne pisma i dokumenty uwiarygodni elektroniczny podpis cyfrowy.Książki science fiction zapowiadały niegdyś, że pewnego dnia robo­ty odciążą zapracowanych mieszkańców świata współczesnego. Jed­nak wygląda na to, że domowym dozorcą może stać się mały aparat dołączony do telewizora. Za pomocą pilota zdalnego sterowania, użyt­kownik wywołuje na ekranie graficzne obrazy domowych urządzeń i zajęć. Naciskając odpowiadające im numery, programuje ich działa­nie (oczywiście trzeba także dysponować przystosowanym sprzętem gospodarstwa domowego). Aparat może włączać i wyłączać światła, ustawiać alarm, włączać ogrzewanie czy bojler, regulować temperatu­rę w każdym pomieszczeniu (na przykład zmniejszając ogrzewanie w nocy w niektórych pokojach). A rano po uruchomieniu budzika automatycznie włączać elektryczny ekspres do kawy oraz radio. Co więcej, jego działaniem właściciel może sterować za pomocą te­lefonu. A więc na przykład połączyć się z biura, aby skontrolować czy wszystko jest w porządku, włączyć ogrzewanie, a nawet kuchen­kę elektryczną, na której pozostawił obiad. Gdyby jednak coś się zapaliło, wówczas automat przeciwpożarowy sam odetnie prąd i za­leje pianą piecyk.