SAMOCHODOWE RADIO CYFROWE

Prawdziwe cyfrowe radio to jednak system DAB (Digital Audio Broadcasting), który polega na cyfrowym nadawaniu programu w kanałach 1,5 Mhz (blok DAB). Dzięki temu można oszczędniej wy­korzystywać zakres fal radiowych, czyli umieścic więcej stacji nadawczych w dostępnym paśmie, jako radiowy multipleks.Cyfrowe radio ma więcej zalet. Jakość dźwięku jest porównywalna z nagraniem płyty kompaktowej, a także może przenosić dodatkowe informacje tekstowe o nadawanych audycjach i utworach. Doskona­le nadaje się do radiofonii przenośnej i samochodowej, ułatwiając wybieranie stacji, a dzięki wbudowanej w odbiornik pamięci — nagry­wania i odtwarzania audycji. Już nowsze analogowe odbiorniki ra­diowe mają funkcję Radio Data System (RDS), która umożliwia wy­świetlanie na maleńkim ekranie nazwy odbieranej stacji oraz danych pomocniczych (miejsce, numer telefonu, tytuł audycji, a nawet utwo­ru muzycznego). System DAB daje dużo większe możliwości przesy­łania informacji. Stacje naziemnego radia cyfrowego nie tylko zajmu­ją mniejsze pasmo, ale są na większym obszarze powiązane z okre­śloną częstotliwością, co likwiduje konieczność dostrajania samocho­dowego odbiornika w czasie podróży. Radio cyfrowe – docierające do telefonów komórkowych, iPodów (odtwarzaczy plików MP3), dekoderów samochodowych jest radiem dla ludzi mobilnych, a jednocześnie o zidywidualizowanych gustach i określonych potrzebach. Może być integrowane z informacją teksto­wą, hipertekstową, multimedialną.