TELEFON I INTERNET

Aktualnie coraz częściej do dyspozycji mamy internet – omnimedium, w którym moż­na znaleźć niemal wszystko. Niestety, czasami także wirusy –    na szczęście tylko komputerowe.Telefon i internet łączą nas ze światem w coraz bardziej interak­tywny sposób. Dom przestaje być tylko miejscem schronienia i typowych zajęć, a staje się elementem sieci informatycznej, którą wprawdzie można swobodnie regulować, włączać i wyłączać, ale przecież jej sama obecność narzuca pewne zwyczaje. Mając w domu telefon nigdy nie cieszymy się niczym nie zakłóconym spokojem, gdyż zawsze może ktoś – nieznany lub niepożądany – do nas zadzwo­nić. Są i na to sposoby. Przykładem aparat z sekretarką automatycz­ną, który nie jest już tylko medium synchronicznym, wymagającym równoczesnego udziału dwóch osób. Podczas naszej nieobecności pozwala na nagranie wiadomości od dzwoniącego (poczta głosowa). Domowe udoskonalenia telefonu na tym się nie skończyły. Nowe te­lefony mają klawisze, co przyspiesza i ułatwia połączenie, a wiele modeli wyposażonych jest w pamięć ostatnio wybieranego numeru czy listę szybkich połączeń. Aparaty coraz częściej mają mały wy­świetlacz, który informuje o numerze czy osobie telefonującej. Ta funkcja znakomicie pomaga w unikaniu telefonicznych intruzów.