Na trwałość zainteresowań, wskazuje stały udział tej jednostki w danej grupie

Niektóre osoby mogą wykazywać zainteresowania wąskie przez skoncentrowanie się na ściśle określonych treściach lub na wąskiej dziedzinie nauki i niedostrzeganie wartości innych treści. Najbardziej korzystna struktura zainteresowań to taka, w której występują zainteresowania dostatecznie szerokie i wielostronne, ale z wyraźną dominantą jednego z nich. Pozwala to na wzbogacenie osobowości danej jednostki i jej wszechstronny rozwój i sprzyja trwałości zainteresowań. Są one .wtedy głębsze i silniejsze, jednostka nimi żyje, Planuje cele i zadania .nie tylko na okres najbliższy, ale i na dalszy. Siła ,lub aktywność określającą trwałość zainteresowania wyraża się w pokonywaniu przeszkód, w stopniu realizacji celów, które stawią sobie dana jednostka, w odczuciu przyjemności. Na trwałość zainteresowań, wskazuje stały udział tej jednostki w danej grupie, np. w czasie przynależności do określonego zespołu, koła zainteresowań, biblioteki. Stanowi to również tzw. obiektywny czynnik oceny zainteresowań. Psychicznymi objawami zainteresowań są: zaangażowanie się w wykonywanie pracy, koncentracja sił i uwagi, dzielenie się informacjami z innymi itp. Przejawem zainteresowań jest np. znajomość nazw różnych samochodów, ich-budowy, pochodzenia, nazw firm produkcyjnych itp. Te sprawy interesują dzieci, począwszy od najmłodszych lat (okresu przedszkolnego). Jak podaje M. N. Katin, duży wpływ na rozwój zainteresowań ma również atrakcyjność i nowość zdobywanych informacji.