Rola zainteresowań w życiu człowieka

Codzienne spostrzeżenia i obserwacje oraz wyniki badań, szczególnie z zakresu psychologii, nadają zainteresowaniom duże znaczenie. Odgrywają one znaczną rolę zarówno w życiu dorastających dzieci i młodzieży, jak i w życiu dorosłego człowieka. Należą do tych składników osobowości, które wpływają na wybór przyszłej pracy zawodowej. Zainteresowanie zaostrza w, określonym kierunku spostrzegawczość, ułatwia skupienie uwagi i myśli. Sprzyja rozwojowi umysłowemu i fizycznemu jednostki. Ułatwia uczenie się oraz poznawanie zjawisk i przedmiotów. Ucząc się z zainteresowaniem, łatwiej zrozumieć i zapamiętać przyswajany materiał. Badania psychologiczne i obserwacje pedagogiczne dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach, kołach zainteresowań wskazują na to, że dzięki zainteresowaniom łatwiej, szybciej i sprawniej realizowane są ich własne cele i zamierzenia. Droga do celu staje się jak gdyby krótsza, łatwiejsza, a wynik pracy lepszy. Aktywne zainteresowanie pobudza człowieka do szukania takich form pracy i takich środków, które ułatwiają osiągnięcie celu. Dzięki temu wpływa dodatnio na rozwój różnych zdolności i uzdolnień. Zainteresowanie jest tym składnikiem osobowości człowieka, który łączy jednostki w zespoły. Stanowi ono jeden z podstawowych czynników zespołowego działania, uspołecznienia dzieci i młodzieży. Przykładem tego są wspólne zabawy, gry podwórkowe, praca w kołach zainteresowań i wspólne wycieczki.