Zainteresowania techniczne można również podzielić biorąc pod uwagę rodzaje Umiejętności

Wymienione rodzaje zainteresowań różnią się również stopniem trudności zawartych w nich treści oraz wymaganiami w zakresie posługiwania się narzędziami i, przyborami podstawowymi dla określonej dziedziny techniki. To powoduje m. in, że jedne zainteresowania mogą kształtować się wcześniej od drugich. Zainteresowania techniczne można również podzielić biorąc pod uwagę rodzaje Umiejętności; z tego punktu widzenia rozróżniamy: zainteresowania kreślarskie, umiejętność wykonywania rysunków, w tym rysunków technicznych według określonych norm i zasad, zainteresowania monterskie montaż i demontaż konstrukcji -technicznych, maszyn i urządzeń; u dzieci i młodzieży przejawiają się te zainteresowania m. in. przy konserwacji roweru, motoroweru itp. zainteresowanie obsługą urządzeń, np. elektrycznych, mechanicznych (toczenie, spawanie, lutowanie). Skłonność do wykonywania określonych czynności prowadzi do ukształtowania się odpowiadających im zainteresowań. Świadczą o tym liczne przykłady, których dostarcza obserwacja działalności technicznej dzieci i młodzieży. Na przykład zamiłowanie do obsługiwania tokarki prowadzi do rozbudzenia zainteresowań mechaniką (zawód tokarza). Jak wykazuje praca pedagogiczna i życie codzienne, zainteresowania mogą być głębokie i płytkie, szerokie i wąskie, słabe i silne, ukształtowane lub nie ukształtowane. Zainteresowania nie ukształtowane występują u kogoś, kto interesuje się wszystkim, z czym się styka.